Zevenblad Subsidiebeheer

Life 2014-2020

LIFE 2014-2020 is de opvolger van Life+ en is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese Milieu- en natuurbeleid.

Het LIFE 2014-2020 programma bestaat uit twee sub-programma's:

1) Het subprogramma Milieu
2) Het subprogramma Klimaatactie

Ad 1 subprogramma Milieu
Binnen dit onderdeel kan subsidie aangevraagd worden voor de traditionele Natuur- en Biodiversiteitsprojecten, dat wil zeggen concrete beschermingsmaatregelen. Daarnaast richt dit subprogramma zich op projecten op het gebied van Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik en projecten op het gebied van Milieubeleid, -bestuur en informatie.

Ad 2 subprogramma Klimaatactie
Binnen dit onderdeel zoekt de Europese Commissie projecten die zich richten op Mitigatie van Klimaatverandering, Aanpassing aan klimaatverandering en Klimaatgovernance en informatie.

Binnen de doelstellingen van de sub-programma's zijn meer specifieke prioriteiten en onderwerpen van beoogde projecten beschreven. De specifieke voorwaarden aan de structuur en omvang van beoogde projecten kan ook verschillen per subprogramma of prioriteit.

Voor de periode 2014-2017 is een meerjarig werkprogramma geschreven, waarin de specifieke voorwaarden voor projecten nader zijn beschreven. Vanuit dit meerjarige werkprogramma worden jaarlijkse calls opengesteld. Meer informatie is te vinden op de site van de EC.

Dienstverlening
De aanvraagprocedure, het (financieel) beheer en projectmanagement van LIFE projecten worden vaak als ingewikkeld, bureaucratisch en tijdrovend ervaren. Een ervaren adviseur kan deze werkzaamheden echter in belangrijke mate vereenvoudigen, structureren en toelichten. Graag bespreken wij met u onze dienstverlening.

Projectmanagement

Contact