Zevenblad Subsidiebeheer

Interreg

Het Interreg programma is het Europese programma gericht op meer samenwerking tussen de verschillende regio's in de landen van de Europese Unie. In een Interreg project dienen daarom altijd meerdere partijen, uit verschillende landen van de Europese unie, deel te nemen. Naast de aansluiting van een project op de specifieke inhoudelijke doelstellingen van het programma, dient een project dan ook een uitgewerkte strategie te hebben voor duurzame transnationale samenwerking tussen de partners in het project.


Er zijn drie onderdelen in Interreg te onderscheiden:

  • Interreg VA: Grensoverschrijdende samenwerking
  • Interreg VB: Transnationale samenwerking
  • Interreg VC: Interregionale samenwerking


Ieder onderdeel van Interreg en ieder deelprogramma daarbinnen, heeft eigen inhoudelijke doelstellingen en formele vereisten voor deelname. Het karakter en de structuur van de projecten is daarom ook verschillend per onderdeel en deelprogramma. Ieder onderdeel en deelprogramma is echter wel opgesteld binnen de hoofddoelstellingen van de Europese Unie voor de komende programmaperiode, de zogenaamde Europa 2020 strategie:

De Europa 2020-strategie moet leiden tot: slimme groei door efficiënter te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie; duurzame groei dankzij vastberaden stappen richting een CO2-arme economie; en inclusieve groei met nadruk op nieuwe banen en armoedebestrijding. De strategie is gericht op vijf ambitieuze doelstellingen op het gebied van werk, innovatie, onderwijs, armoedebestrijding en klimaat/energie.  (Bron: Europese Commissie)

Interreg VA

Het onderdeel Interreg VA is gericht op grensoverschrijdende samenwerking tussen landen die direct aan elkaar grenzen. Voor Nederland zijn de programma's Nederland-Duitsland, Euregio Maas-Rijn en Twee-Zeeën van belang.
Al naar gelang van regionale herkomst kunnen Nederlandse projecten in Interreg VA dan samenwerken met Belgie, Duitsland, Frankrijk en/of Engeland. Voor een overzicht van de gebieden zie de interactieve kaart van de EU via deze link.

Interreg VB
Projecten uit het Onderdeel B zijn gericht op transnationale samenwerking binnen het programmagebied. De samenwerkende regio's hoeven dus niet per se aan elkaar te grenzen. Voor Nederland zijn er twee relevante programma's: Noord-West-Europa en de Noordzee regio. Voor een overzicht van de gebieden zie de interactieve kaart van de EU via deze link.

Interreg VC
Voor het onderdeel Interreg VC is maar één programma opgesteld, welke open staat voor aanvragers uit alle landen van de Europese Unie. Het doel is interregionale samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen.
 

Dienstverlening
De aanvraagprocedure, het (financieel) beheer en projectmanagement van Interreg projecten worden vaak als ingewikkeld, bureaucratisch en tijdrovend ervaren. Een ervaren adviseur kan deze werkzaamheden echter in belangrijke mate vereenvoudigen, structureren en toelichten. Graag bespreken wij met u onze dienstverlening.

Projectmanagement

Contact