Zevenblad Subsidiebeheer

Welkom

Welkom op de site van Zevenblad Subsidiebeheer. Wij zijn gespecialiseerd in de Europese structuurfondsen Interreg, Life en EFRO. Daarnaast verzorgen wij de administratie van startende ondernemingen en stichtingen die (Europese) subsidieprojecten in uitvoering hebben.

De Europese Unie doet er via de Europa 2020-strategie alles aan om de voorwaarden te scheppen voor een concurrerende economie met meer werkgelegenheid.

De Europa 2020-strategie moet leiden tot: slimme groei door efficiënter te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie; duurzame groei dankzij vastberaden stappen richting een CO2-arme economie; en inclusieve groei met nadruk op nieuwe banen en armoedebestrijding. De strategie is gericht op vijf ambitieuze doelstellingen op het gebied van werk, innovatie, onderwijs, armoedebestrijding en klimaat/energie

Het cohesiebeleid van de Europese Unie, waar de structuurfondsen onderdeel van zijn, biedt het investeringskader en de nodige middelen om de Europa 2020-doelstellingen te halen. (Bron: Europese Commissie).

Vanuit deze Europese doelstellingen komt ook onze missie voort: Een bijdrage leveren aan duurzaam succes voor uw project, organisatie en omgeving.